0733 954 254 contact@euroint.ro

Date cu caracater personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC FROMTO SERVICES SRL reprezentata legal de Radu Dragomir, cu functia de administrator, prin imputernicit Anca Dragomir are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este traducerea documentelor preluate de la client.

Sunteti obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare traducerii documentelor dvs. Refuzul dvs. determina nerealizarea traducerilor solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: colaboratorii operatorului (traducatori autorizati).

Call Now Button
× Contact WhatsApp