0733 954 254 contact@euroint.ro

Termeni si conditii

Prin utilizarea serviciilor noastre sunteti de acord cu prezentii “Termeni si Conditii” ce reglementeaza cadrul general de desfasurare a raporturilor comerciale dintre S.C. Fromto Services S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, Aleea Barajul Bistritei, nr. 6, bl. Z13, sc. 7, ap. 81, sector 3, (la sediul social nu se lucreaza cu publicul) inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. de inregistrare J40/9124/2015, CUI 34815866, Tel 0733954254, e-mail contact@euroint.ro, www.euroint.ro (denumita in continuare Fromto) si Clientii sai (denumiti in continuare Client).

Conditiile constituie parte integranta a oricaror contracte specifice incheiate intre Fromto si Client si sunt incheiate pe o perioada nedeterminata. Acesti “Termeni si conditii” sunt valabili in cazul tuturor si oricaror contracte de prestari servicii de traducere (si/sau interpretare, subtitrare, dublaj etc) incheiate de Fromto cu un Client, respectiv in cazul unor relatii comerciale angajate fara un contract incheiat, comenzilor lansate fara existenta unui asemenea contract de servicii.

Fromto isi rezerva dreptul sa modifice prezentii “Termeni si Conditii”. Orice modificare a acestor “Termeni si Conditii se aduce la cunostinta Clientului prin publicarea pe site-ul www.fromtos.ro

In cadrul raporturilor comerciale, urmatorii termeni se vor interpreta dupa cum urmeaza:

Client – orice persoana fizica, juridica sau entitate cu/fara personalitate juridica, care are achizitionat cel putin un produs/serviciu al Fromto.

Traducere – transpunerea unui text din limba sursa in limba tinta.

Traducere autorizata – traducerea efectuata, semnata si stampilata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei.

Traducere legalizata – o traducere autorizata, dar se impune ca, in acest caz, semnatura traducatorului sa fie autentificata de un notar public.

Greseala – traducerea din limba sursa in limba tinta intr-o forma necorespunzatoare gramatical sau semantic, cu consecinta prejudicierii sensului original.

Limba sursa – limba din care se face traducerea.

Limba tinta – limba in care se face traducerea.

Pagina – 2000 de caractere cu spatii.

Text sursa – textul trimis de Client spre traducere.

Cotatie de pret – o estimare referitoare la costul si durata executiei traducerii, cu titlu informativ, efectuata pe textul sursa si trimisa Clientului de un Manager de Proiect din cadrul Fromto.

Taxa de urgenta – Termenul „urgenta” inseamna realizarea si predarea unei traduceri in aceeasi zi cu cea a comenzii. In acest caz se va aplica taxa de urgenta de 50% in plus fata de costul comenzii.

Comanda – comunicarea prin care Clientul transmite Fromto serviciile pe care le doreste prestate, constand in traducerea documentelor mentionate in comanda si/sau servicii de interpretare mentionate in detaliu. In comanda se mentioneaza toate si oricare dintre conditiile in care trebuie prestate serviciile de traducere si/sauinterpretare (ex. Limba sursa-limba tinta, termen de predareregim normal/urgenta etc.).

Pentru preluarea comenzii, clientul (nou) furnizeaza datele de identificare (denumirea, sediul, CUI, nr. de ordine la Registrul Comertului, cont bancar, banca, date de contact, reprezentant etc.). Clientul este responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate, iar in situatia in care acestea sunt partiale sau eronate, Fromto isi rezerva dreptul de a refuza comanda.

Anularea comenzii ferme se face doar de comun acord cu managerul de proiect, iar cand o comanda ferma se anuleaza se vor achita serviciile prestate pana in momentul anularii, dar nu mai putin de jumatate din valoarea estimata initial si inscrisa in cotatie.

Pretul pentru serviciile de traducere care trebuie realizate dintr-o limba straina intr-o alta limba straina se tarifeaza prin adunarea tarifelor traducerii fiecarei limbi in parte.

Drepturile si Obligatiile Fromto

Fromto se obliga sa predea traducerile la termenul stabilit de comun acord. De regula, termenul de predare se calculeaza la un volum de 10 pagini pe zi. Termenul incepe in momentul confirmarii primirii/acceptarii materialului trimis de Client si nu include ziua primirii si ziua predarii.

Predarea lucrarilor de catre Fromto se face in format MS Office prin e-mail, fax, varianta tiparita sau suport electronic (discheta, CD). In cazul predarii in varianta tiparita aceasta se face personal.

Fromto are dreptul de a refuza efectuarea traducerii in cazul cand inscrisul este ilizibil sau contine stersaturi, corecturi, cuvinte taiate, adaugiri ori alte particularitati privind elemente esentiale ale inscrisului (lipsa semnaturi, stampile, data etc.), daca acestea nu sunt confirmate prin semnatura si sigiliul organului care a intocmit inscrisul sau, dupa caz, prin semnatura partilor.

Fromto isi rezerva dreptul de a refuza o comanda in situatia in care prin traducerea respectiva s-ar incalca dispozitii legale, regulile de conduita profesionala si morala, sau daca nivelul de dificultate, specializare sau prin cantitate materialul depaseste competentele sau capacitatea Fromto.

Drepturile si Obligatiile Clientului

Clientul se obliga sa puna la dispozitia Fromto materialele in scopul traducerii lor. Clientul preda materialul spre traducere prin e-mail, fax, varianta tiparita, suport electronic (discheta, CD) curier sau personal. Toate modificarile si completarile suferite de materialul sursa trebuie transmise catre Fromto, cu indicarea modului in care aceste modificari sau completari se refera la materialul sursa trimis anterior.

Clientul se obliga sa plateasca fie la data comenzii ferme valoarea facturii proforme (sau factura de avans) urmand ca diferenta dintre factura finala si factura proforma sa fie achitata in termen de 5 zile de la predarea traducerii, fie factura in termen de 5 zile de la predarea traducerii. In caz contrar, Clientul va plati penalitati de 0,5% pe zi de intarziere din valoarea serviciilor neachitate in termen. Penalitatile pot depasi valoarea serviciilor neachitate in termen.

In cazul in care, la solicitarea Clientului, Fromto trimite traducerile prin firme de curierat la sediul Clientului, Clientul se obliga sa achite serviciile respectivelor firme de curierat.

Tratarea reclamatiilor

Clientul trebuie sa notifice Fromto cu privire la orice eroare sau greseala in legatura cu Traducerile sau cu furnizarea serviciilor in termen de 10 zile lucratoare (2 saptamani) de la livrarea sau furnizarea acestora. Dupa acest termen Fromto nu va fi responsabil cu privire la orice astfel de eroare sau greseala.

Confidentialitate

Atat Fromto, cat si Clientul nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a raporturilor comerciale, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Call Now Button
× Contact WhatsApp